Kontakt

Adresa Miloš Vyčítal
Stračov 113
50314
Tel-fax 495 447 661
Mobil 605 738 858
Email vycal@volny.cz